2012

Breaking the News

Geert Lageveen en Leopold Witte

Productie: Orkater

Regie: Gijs de Lange
Scenografie: Edwin Kolpa
Kap & Grime: Nienke Algra
Licht: Stefan Dijkman
Foto’s: Ben van Duin